Thông tin tài khoản

 

Tài khoản Vietcombank

0021.0003.93373

Chủ tài khoản: Nguyễn Danh Tuấn
Chi nhánh Hà Nội            

 

Ngân hàng viettinbank

Số Tk : 1048.6666.8976

chủ tài khoản : Nguyễn Danh Tuấn

chi nhánh : Hoàng Mai – Hà Nội

 

 

 

Tk Techcombank

Số tk: 1903.0997.411.886

chủ tk: Nguyễn Danh Tuấn

chi nhánh Hoàng Cầu – Hà Nội

 

tk ngân hàng BIDV

Số tk: 1281.0000.254.791

Chủ tk: Nguyễn Danh Tuấn   

Chi nhánh Chương Dương

 

TK AGRIBANK

TK 1440.2055.03369

Chủ tài khoản Nguyễn Danh Tuấn  

Chi nhánh Bắc Hà Nội


TK VIB ( quốc tế)
Stk:  015704060039451
Chủ Tài khoản Nguyễn Danh Tuấn
Chi nhánh Hào nam

Tk VP Bank

Stk : 151638449

Chủ tk: NGUYEN DANH TUAN 

Chi nhánh : TPHCM